Facebook post by University of Helsinki

Kantasolusiirtoja on käytetty erityisesti leukemian hoidossa. Uusi solu- ja verensiirtohoitojen professori Kim Vettenranta kertoo, että solujen avulla on mahdollista korjata myös hermoston ja kudosten vaurioita, selkäydinvammoja tai vaikkapa sydänlihaksen vaurioita infarktin jälkeen. Rutiinihoidosta ei kuitenkaan vielä ole kyse. Solu- ja verensiirtohoitojen professuuri saatiin Meilahden kampukselle SPR:n Veripalvelun lahjoituksen tuella.
Uusi professori tietää, miten soluista tehdään elämää | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Uusi solu- ja verensiirtohoitojen professori Kim Vettenranta hoitaa sairaalatyössään lapsia, joiden ainoa hoitokeino on kantasolusiirto.