Facebook post by University of Helsinki

Koira on sitä rohkeampi uusissa tilanteissa ja ympäristöissä mitä aktiivisemmin sen kanssa harrastetaan ja mitä monipuolisempia kokemuksia ja koirakavereita sillä on. Koiran perimällä on myös suuri merkitys.
Ak­tii­vi­nen elä­män­tyy­li ke­hit­tää koi­ran roh­keut­ta, ro­tu­jen vä­li­set erot ovat suu­ret | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Koiran perimxc3xa4llxc3xa4 on suuri merkitys rohkeudelle aktiivisen elxc3xa4mxc3xa4ntyylin ja harrastamisen lisxc3xa4ksi.