Facebook post by University of Helsinki

Pohjoismaat sijoittuvat jatkuvasti kärkeen tasa-arvoa, vapautta, turvallisuutta ja demokratiaa mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa. Samalla maat itse pohtivat, kuinka hyvinvointimalli kestää globaalit haasteet. Tutkijat nimeävät kolme suurta haastetta, joihin pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien on vastattava.
Huipulla pysymisen haasteet – tutkijat listaavat Pohjoismaisen hyvinvointimallin kolme suurta haastetta | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Pohjoismaat sijoittuvat jatkuvasti kärkeen tasa-arvoa, vapautta, turvallisuutta ja demokratiaa mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa. Samalla maat itse pohtivat, kuinka hyvinvointimalli kestää globaalit haasteet.