Facebook post by University of Helsinki

Haahkat ovat vähentyneet dramaattisesti. Haahka ei enää hyödy ilmaston lämpenemisestä, sillä lisääntyneet petomäärät vaikuttavat lajin pesintään entistä voimakkaammin. Asialla ovat erityisesti vieraslajit minkki ja supikoira, sekä merikotkat.
Haahkakanta vähenee – petojen saalistus mitätöi ilmastonmuutoksen tuomat hyödyt | Helsingin yliopisto fal.cn

Haahka ei enää hyödy ilmaston lämpenemisestä, sillä lisääntyneet petomäärät vaikuttavat lajin pesintään entistä voimakkaammin. Tämä selittää haahkakannan viimeaikaista dramaattista vähenemistä.