Facebook post by University of Helsinki

Ansökan är nu öppen för våra internationella magisterprogram med engelska som undervisnigsspråk. I många av dessa program kan du dock också genomföra studier delvis eller helt på svenska och/eller finska. Denna ansökningstid är för studier som inleds hösten 2021. Bekanta dig med programmen och sök före 15.1.2021 kl. 15:00.