Facebook post by University of Helsinki

Universitetens urvalsprov ersätts med alternativa antagningssätt denna vår. Förändringarna kräver i det här skedet inga åtgärder av de sökande. Den senaste informationen om urvalsproven hittar du på vår infosida om situationen med coronaviruset.
Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet | Helsingfors universitet helsinki.fi

Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet