Facebook post by University of Helsinki

Hur skapas betydelse i samtal? Den högklassiga och internationellt välkända interaktionsforskningen lockade den tyske professorn Arnulf Deppermann till Helsingfors.
Högklassig interaktionsforskning lockade tysk professor till Helsingfors universitet – han vill undersöka hur betydelse skapas i samtal | Helsingfors universitet helsinki.fi

Förståelse mellan människor skapas ofta på oväntade sätt. Till exempel i en psykoterapi kan terapeuten hitta sådana betydelser i sin patients berättelser som patienten inte ens har tänkt på. Då kan patienten se sina upplevelser i ett nytt ljus. Den tyska professorn Arnulf Deppermann ville...