Facebook post by University of Helsinki

Ikiroudan sulaminen rikkoo rakennuksia ja teitä aiheuttaen kymmenien miljardien eurojen lisäkulut lähitulevaisuudessa. Lähiaikoina tarvitaankin parempaa vuoropuhelua niin tutkijoiden, rakentajien kuin päättäjien välille, mikäli vaikutuksia halutaan lieventää.
Ikiroudan sulamisella on laaja-alaiset vaikutukset rakennettuun ympäristöön | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Ikirouta on keskeistä arktisen alueen kestävässä kehityksessä. Ikiroudan sulaminen rikkoo rakennuksia ja teitä aiheuttaen kymmenien miljardien eurojen lisäkulut lähitulevaisuudessa, selviää suomalaisten maantieteilijöiden koordinoimassa kansainvälisessä katsaustutkimuksessa.