Facebook post by University of Helsinki

Donald Trumps populism går hem hos folket i det amerikanska hjärtlandet, men gynnar främst de rikaste. I sista hand är det uppsvinget i ekonomin och på aktiemarknaden som håller Trump på det torra.
Donald Trumps bedrifter: papperslösa i trångmål och populism som gynnar eliten | Helsingfors universitet helsinki.fi

Donald Trumps bedrifter: papperslösa i trångmål och populism som gynnar eliten