Facebook post by University of Helsinki

Tuleeko huipulle ruuhkaa, kun linnut siirtyvät yhä ylemmäs ilmaston lämmetessä? Sopivien elinalueiden määrä vähenee etenkin tuntureiden yläosissa elävillä lajeilla.
Linnut siirtyvät Skandeilla kohti tuntureiden viileämpiä ylärinteitä ilmaston lämmetessä | Helsingin yliopisto fal.cn

Uusi pohjoismainen tutkimus osoittaa, että lintujen pesimäkannat ovat siirtyneet kohti tuntureiden lakia viimeisen 20 vuoden aikana – muutosvauhti on keskimäärin metrin vuodessa. Ilmiö on ilmastonmuutoksen ennusteiden mukainen, sillä linnut pyrkivät seuraamaan niille suotuisaa ilmastoa.