Facebook post by University of Helsinki

Sosiaalinen tulosrahoitus on ehdotus palveluiden organisointitavaksi yhteiskunnassa. Mallissa painottuvat tehokkuus, tulosten ostaminen ja mittaaminen, ja sitä sovelletaan myös Suomessa. Pekka Pennanen selvitti väitöstutkimuksessaan sosiaalisen tulosrahoituksen riskejä, tavoitteita, sijoitusinstrumentaalista luonnetta ja käyttöönottoprosessia.
Hyvinvointiyhteiskuntaa muokataan tehokkaammaksi uudella sijoitusinstrumentilla | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Vaikuttavuusinvestoimiseen kuuluva sosiaalinen tulosrahoitus (Social Impact Bond, SIB) on otettu Suomessa vastaan mielenkiinnolla ja käynnissä on useita hyvinvointihankkeita.