Facebook post by University of Helsinki

Vill du studera på svenska vid Helsingfors universitet? Bekanta dig med vårt svenskspråkiga utbildningsutbud via videorna. Du får träffa våra studenter och lärare och höra dem berätta om studierna och studielivet vid Uni. Videorna är från Högskoledagen 28.10.2021.
Högskoledagen - Studerande berättar | Helsingfors universitet fal.cn

Vill du studera på svenska vid Helsingfors universitet, Uni? Bekanta dig med vårt svenskspråkiga utbildningsutbud via videorna nedan. Du får träffa våra studenter och lärare och höra dem berätta om studierna och studielivet vid Uni. Videorna är från Högskoledagen 28.10.2021.