Facebook post by University of Helsinki

Lapsuuden perheen sosioekonominen asema vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka aktiivisesti nuori aikuinen äänestää. Niillä, joiden vanhemmat eivät olleet suorittaneet perusasteen jälkeisiä tutkintoja, äänestysaktiivisuus vuoden 2015 eduskuntavaaleissa oli vain 28 prosenttia, selviää ainutlaatuisella aineistolla tehdystä väitöstutkimuksesta. ”Äänestysaktiivisuuden eriarvoisuus on vielä polttavampi yhteiskunnallinen ongelma kuin aiemmin on ymmärretty”, sanoo väittelijä Hannu Lahtinen.
Yhteiskuntaluokka ei ole kuollut äänestämisessä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

väitöstutkimuksessa arvioidaan, että äänestysaktiivisuuden erojen kärjistymisen lisäksi aiempi tutkimus on yleisesti aliarvioinut äänestysaktiivisuuden sosioekonomisten erojen suuruutta.