Facebook post by University of Helsinki

Vid utgången av första perioden har alla nya kandidatstuderande vid Helsingfors universitet något gemensamt: erfarenhet av att studera i de nya utbildningsprogrammen. Ännu år 2016 var antalet ansökningsobjekt 102, men i vårens gemensamma ansökan sjönk antalet till 63.
Studenten och utbildningsreformerna | Helsingfors universitet helsinki.fi

Vid utgången av första perioden har alla nya kandidatstuderande något gemensamt: erfarenhet av att studera i de nya utbildningsprogrammen.