Facebook post by University of Helsinki

Suomalainen käsityön opetus herättää ihailua ulkomailla. Tekstiilityötä ja teknistä työtä yhdistelevä oppiaine tarjoaa oppilaille taitoja 2030-luvun työelämään. "Kaikkein tärkeintä on, että oppilaani kokevat tekemisen iloa ja saavat suunnittelun ja tehtävien kautta pystyvyyden tunteen", sanoo Norssin käsityönopettaja Minna Matinlauri.
Ei vain virkkaamista ja sorvaamista – koulun käsityö kehittää projektinhallintaa ja pystyvyyden tunnetta | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Käsityön opetus yhdistää nykyään teknisen ja tekstiilityön ja keskittyy taitoihin, joita oppilaat tarvitsevat tulevaisuudessa.