Facebook post by University of Helsinki

Koronakriisi teki etätyöstä monelle arkipäivää. Uudet olosuhteet vaativat entistä vahvempia itsesäätelyn ja itsensä johtamisen taitoja.
Etätyö vaatii itseohjautuvuutta – osa tarvitsee tukea uusien työelämätaitojen oppimiseen | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Digitaaliset välineet vapauttavat työntekijän fyysisestä paikasta, mutta nämä olosuhteet vaativat entistä vahvempia itsesäätelyn ja itsensä johtamisen taitoja.