Facebook post by University of Helsinki

Mi­ten mer­ki­tys ra­ken­tuu kes­kus­te­luis­sa? Korkeatasoinen ja kansainvälisesti tunnettu vuorovaikutuksen tutkimus houkutteli saksalaisen Arnulf Deppermannin humanistisen tiedekunnan vierailevaksi professoriksi.
Vuorovaikutustutkimuksen vahva osaaminen houkutteli saksalaisprofessorin Helsingin yliopistoon – Hän haluaa selvittää, miten merkitys rakentuu keskusteluissa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Ihmisten välille rakentuu ymmärrys usein odottamattomilla tavoilla. Esimerkiksi psykoterapiassa terapeutti voi löytää potilaansa kertomuksista merkityksiä, joita tämä ei huomannut edes ajattelevansa. Siten potilas voi nähdä kokemuksensa uudessa valossa.