Facebook post by University of Helsinki

Timo Kalliokosken mukaan Helsingin yliopiston opiskelijoilla on yleisesti ottaen hyvät vaikutusmahdollisuudet. Osallistumalla aktiivisesti opiskelijajärjestöjen toimintaan kuka tahansa asiasta innostunut voi kehittää sekä opiskelijayhteisöä että omaa osaamistaan. Itse hän haluaa toiminnallaan lisätä yliopistoyhteisön avoimuutta ja osallistavuutta entisestään niin että kaikki opiskelijat – ja heidän kauttaan koko yhteiskunta – hyötyisivät yliopistoyhteisöstä mahdollisimman paljon. Voit hakea opiskelijaksi Helsingin yliopiston kandi- ja maisteriohjelmiin korkeakoulujen yhteishaussa 1.4.2020 klo 15:00 asti.
”Haluan rakentaa vahvemman yhteiskunnan edistämällä yliopiston tarjoamia koulutusmahdollisuuksia” | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Timo Kalliokoski haluaa lisätä yliopistoyhteisön avoimuutta ja osallistavuutta, niin että kaikki opiskelijat – ja heidän kauttaan koko yhteiskunta – hyötyisivät yliopistoyhteisöstä mahdollisimman paljon.