Facebook post by University of Helsinki

Biträdande professor Sonja Kosunen är en efterfrågad forskare när det gäller social ojämlikhet och utbildning. Det är viktigt att studera detta så att vi får en bättre uppfattning om varför utbildningsmöjligheterna inte framträder och förverkligas jämbördigt för alla. Denna viktiga svenskspråkiga professur har inrättats med hjälp av donationer.
Fyra år av resultatrikt arbete som biträdande professor | Helsingfors universitet l.facebook.com

Docent i pedagogik, biträdande professor Sonja Kosunen har varit en efterfrågad forskare när det gäller social ojämlikhet och utbildning. Denna viktiga professur vid pedagogiska fakulteten har inrättats med hjälp av donationer.