Facebook post by University of Helsinki

Kansainvälinen tutkimusryhmä kehitti kokonaan uuden tavan luokitella diabetespotilaita. Luokittelu täsmentää huomattavasti sairastuneen ennustetta ja auttaa sopivimman lääkehoidon valinnassa jo sairautta diagnosoidessa.
Tuore tutkimus ehdottaa radikaalia muutosta diabeteksen luokitteluun | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Uusi tutkimus osoittaa, että diabeteksen diagnosointia voidaan merkittävästi parantaa kokonaan uudenlaisella luokittelulla, jonka perusteella diabetespotilaat jaetaan viiteen alaryhmään. Uusi luokittelu täsmentää huomattavasti potilaan ennustetta ja helpottaa sopivimman lääkehoidon valinta...