Facebook post by University of Helsinki

Även om vi har känt till förekomsten av mörk materia under en lång tid vet vi inte ännu idag vad det är för någonting. Det vi vet är att mörk materia förekommer i ungefär fem gånger större utsträckning än vanlig materia i universum. Vi kan komma att lösa mysteriet med mörk materia under de närmaste åren, skriver forskardoktor Harri Waltari i Forskarröster.
Hur hitta det som är osynligt? | Helsingfors universitet helsinki.fi

Om den mörka materians partikel äntligen upptäcks, öppnar det dörren för en ny teori inom partikelfysik.