Facebook post by University of Helsinki

Tekoälyllä ja lämpökameroilla varustetut droonit voivat löytää töyhtöhyyppien ja muiden maassa pesivien lintujen pesiä pelloilla. Kun pesät löydetään paremmin, maanviljelijä voi helpommin välttää niiden tuhoamisen tai häiritsemisen.
Droonit ja tekoäly voivat suojata pellolla pesivien lintujen pesiä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Helsingin yliopistossa tehty tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että muuten vaikeasti löydettävät pesät voidaan paikantaa droonien ja tekoälyn avulla.