Facebook post by University of Helsinki

Korona-aika on ollut korkeakouluopiskelijoille erityisen kuormittavaa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamamme hankeavustuksen avulla vahvistetaan yliopiston opintopsykologipalveluita ja muuta matalan kynnyksen tukea. Kehitteillä on myös kaikille opiskelijoille suunnattu hyvinvointikurssi.
Opiskelijoiden hyvinvointiin tarvitaan tukea myös yhteiskunnalta | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Yliopistojen rahoitus heijastuu väistämättä sekä koulutuksen laatuun että siihen tukeen, jota opiskelijoille voidaan antaa.