Facebook post by University of Helsinki

Matalat tulot lapsuusajan perheessä ei lisännyt riskiä väkivaltarikollisuudelle, päihdeongelmille tai psykiatrisille sairauksille 1996 syntyneillä yli 650 000 suomalaisella, kertoo tuore tutkimus.
Matalat tulot lapsuudessa eivät lisää riskiä psykiatrisille sairauksille, päihdeongelmille ja väkivaltarikollisuudelle Suomessa | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Lapsuusajan perheen tulotaso on aikaisempien tutkimusten perusteella yhteydessä myöhempiin psykiatrisiin sairauksiin, päihdeongelmiin ja väkivaltarikollisuuteen