Facebook post by University of Helsinki

Itämeren suojelemiseksi tarvitsemme rannikkokaupunkien, yritysten ja tutkijoiden välistä yhteistyötä. Itämeren suojelun ekonomian professuuri on hieno esimerkki Helsingin ylipiston ja kaupungin yhteistyöstä: professuuri on Helsingin kaupungin lahjoittama ja sen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa Itämeren suojelun taloudellisista kysymyksistä päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle.
Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto ratkaisevat yhdessä Itämeren ongelmia | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Itämeren suojelu ja siihen liittyvä monialainen yhteistyö on tärkeää, sillä meri on merkittävä osa elinympäristöämme ja identiteettiämme, sanoo Kari Hyytiäinen, Helsingin yliopiston Itämeren suojelun ekonomian professori