Facebook post by University of Helsinki

Liikunnan merkitystä aivoterveydelle on tutkittu paljon. Tutkimuksissa on saatu viitteitä liikunnan aivoterveyttä suojaavasta vaikutuksesta, mutta tulokset ovat olleet osin ristiriitaisia.� Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyönä tekemässä meta-analyysitutkimuksessa kerättiin aiemmin julkaistut liikunnan ja muistisairausriskin yhteyttä havainnoineet tutkimustulokset ja analysoitiin ne yhdessä. Tulokset osoittavat, että liikuntaa harrastavien riski sairastua erityyppisiin muistisairauksiin on alentunut. – Analyysiemme perusteella erityisen tärkeää oli se, että liikkui edes vähän, toteaa tutkijatohtori Paula Iso-Markku Helsingin yliopistosta.
Vähäinenkin liikunta näyttäisi suojaavan muistisairauksilta | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Tuore väestötutkimuksiin perustuva analyysi vahvistaa, että liikunnan harrastaminen keski-iässä pienentää riskiä sairastua muistisairauteen vanhuudessa.