Facebook post by University of Helsinki

Ketkä kaupunkilaisista kokevat Helsingin hiilensidontaa edistävät ratkaisut hyväksyttävinä? Keiden arvot näkyvät viheralueiden hoidossa? Auta tutkijoita: vastaa kyselyyn!
Kenen äänet kuuluvat Helsingin viheralueiden hoidossa? | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Uusi kyselytutkimus selvittää, keiden tavat arvottaa Helsingin viheralueita ovat linjassa kaupungin kestävyystavoitteiden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen kanssa, ja ketkä kaupunkilaisista kokevat hiilensidontaa edistävät ratkaisut hyväksyttävinä.