Facebook post by University of Helsinki

Koronapandemia on osoittanut, miten elintärkeää eläimistä ihmisiin siirtyvien tartuntatautien tutkimus on. Tiedontarve myös kasvaa tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun myötä. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opiskeleva Kanerva Kivistö tutkii lisensiaatintyössään yhtä tällaista tautia: Krimin-Kongon verenvuotokuumetta. Tukea työlleen hän sai lahjoitusvaroista.
Aina ajankohtaiset zoonoosit – Eläinten tautien tutkimuksesta on hyötyä myös ihmisen terveydelle | Helsingin yliopisto www2.helsinki.fi

Eläinlääketieteellisessä opiskeleva Kanerva Kivistö tutkii lisensiaatintyössään ihmiselle vaarallisen verenvuototaudin esiintymistä punkeissa. Helsingin yliopiston lahjoitusvaroista saadusta tuesta on ollut apua työn tekemisessä.