Facebook post by University of Helsinki

Studentprästerna ger stöd oavsett vad du tror
Stöd då vardagen känns tuff | Helsingfors universitet helsinki.fi

Jessica Högnabba och Leena Huovinen är två av Helsingfors universitets sju studentpräster. Till deras mottagning kan studenter och personal söka sig i ett litet eller stort ärende och då man vill byta tankar med en utomstående.