Facebook post by University of Helsinki

Vauvan kuolema kohdussa on järkyttävä tapahtuma, johon muut saattavat suhtautua vähättelevästi. Jotta surija ei kohtaisi ”ei muuta kuin uutta putkeen” tai ”te olette vielä nuoria” tyyppisiä kommentteja, Juha Itkonen, surututkija ja pastori, kehitti "Jaksamisen jakkaran". Se auttaa läheisiä ja tuttavia arvioimaan surijan avuntarvetta. "Työkalu koostuu neljästä jalasta. Nämä ovat menetyksen aiheuttaneen kriisin luonne, omat voimavarat, sosiaalinen tuki ja muut samanaikaiset stressitekijät, Itkonen kuvailee."
Kohtukuolemissa surulle tulee antaa tilaa sen kaikissa ilmenemismuodoissa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Monet vanhemmat kokevat, että kohtukuolemia vähätellään, tuore väitöstutkimus osoittaa.