Facebook post by University of Helsinki

Suomalaisopettajien hyvässä maineessa on särö, sanoo professori Katariina Salmela-Aro. Opettajat eivät aina osaa toimia taustoiltaan kirjavammaksi muuttuneessa luokassa, ja maahanmuuttajataustaiset teinit pärjäävät koulussa selvästi huonommin kuin kantasuomalaiset. Tutkija ehdottaa lääkkeeksi sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen opiskelua koulussa – siitä hyötyisivät kaikki.
Osaavatko opettajat tukea Suomeen muuttaneita nuoria? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Maahanmuuttajataustaiset teinit pärjäävät koulussa selvästi huonommin kuin kantasuomalaiset, professori Katariina Salmela-Aron tutkimus osoittaa.