Facebook post by University of Helsinki

Mitä alueita Euroopassa kannattaisi suojella ja mihin voisi rakentaa lisää biodiversiteetin häiriintymättä? Aija Kukkala kehitti palkitussa väitöstutkimuksessaan karttoja, joita voisi käyttää avuksi maankäytön suunnittelussa.
Kartat auttavat säilyttämään luontoa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Minne voi rakentaa, mitä kannattaisi suojella? Aija Kukkalan väitöstutkimus kertoo.