Facebook post by University of Helsinki

Professor Ann Phoenix diskuterar hur den finländska identitet formats och förändrats under 10 000 år på Thinkfests vetenskapsdebatt 12 oktober. I sin forskning undersöker Phoenix hur unga pojkar bygger sin manliga identitet och hur den utvecklas t.ex. i nära relation till populärkulturen. Ann Phoenix gästforskar vid Helsingfors universitet 2016-2018 inom ramen för programmet Erkko Visiting Professor. Programmet förverkligas tack vare en tre miljoner euros donation från Jane och Aatos Erkkos stiftelse. I Finland samlar hon material i skolor där det finns finländska elever med varierande etnisk bakgrund och elever från olika etniska grupper som kommit till Finland.
Finländarnas självförståelse på spåren | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Finländarnas självförståelse på spåren