Facebook post by University of Helsinki

Berättelsen om människorna i det forna Levänluhta fortsätter. Forskare har nu lyckats skapa en bild av hurdana näringsgrenar Levänluhtaborna idkade under järnåldern.
Mångsidiga näringsgrenar hjälpte den ihärdiga befolkningen i Levänluhta att klara en klimatkatastrof | Helsingfors universitet helsinki.fi

Kol och kväve i människans föda blir byggmaterial för människokroppen i benstommen och den lösa bindväven.