Facebook post by University of Helsinki

Maailmanlaajuisesti n. 14 % tuotetusta ruuasta päätyy hävikkiin ketjun alkuvaiheessa. Hävikin syyt voivat liittyä sadonkorjuuseen ja -käsittelyyn, varastointiin, kuljetuksiin tai markkinatilanteeseen, esim. ylituotantoon. Tutkijat auttavat Pauligia tavoitteessa puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä.
Hävikki ruokaketjun alkupäässä vähenee sadonkorjuun oikealla ajoituksella www.helsinki.fi

Kansainvälinen ruokatalo Paulig ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti HELSUS tutkivat yhteistyössä ensi kertaa elintarvikeketjun alkupäässä syntyvän ruokahävikin määrää. Alkutuotannossa syntyvän hävikin syiksi paljastuivat etenkin sadonko...