Facebook post by University of Helsinki

Suomalaiset järvet tummuvat. Näkösyvyys heikkenee. Tulokset viittaavat siihen, että vedenlaadun muutosten taustalla on metsäojien ja maatalouden huuhtoumat. Veden tummumisella voi olla merkittäviä vaikutuksia järvien ekosysteemeihin. – Sekä veden värin tummuminen ja toisaalta vesilintujen väheneminen on ollut voimakkaampaa rehevillä järvillä ja seuraavana aiommekin selvittää, onko veden värin muutoksilla ja sorsakannan uhanalaistumisella yhteyttä, pohtii yli-intendentti Aleksi Lehikoinen.
Metsien ojitus ja maatalous vaikuttavat Suomen vesistöjen tummumiseen | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Helsingin yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että suomalaisten järvien vesi on muuttunut väriltään tummemmaksi ja näkösyvyys on heikentynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Tulokset viittaavat siihen, että vedenlaadun muutosten taustalla on metsäojien ja ma...