Facebook post by University of Helsinki

Många vill göra något meningsfullt på semestern, säger professor Elina Oinas som följer med hur diarrévaccinprojektet i västafrikanska Benin påverkar turisterna som deltar och den omgivande miljön. Att sätta upp en forskningsstation i en liten by påverkar det lokala samhället mycket där den medicinska traditionen skiljer sig mycket från den västerländska. Därför är det viktigt att känna till konsekvenserna. Genom att kritiskt granska forskningsprojekt som utförs i utvecklingsländer försäkrar man sig om att projektet genomförs så etiskt som möjligt och att man tar sitt sociala ansvar.
Sociologer värnar om etiken vid vaccinforskning | Helsingfors universitet helsinki.fi

Det är inte bara finländska turister och medicinsk forskningspersonal som genomför diarrévaccinprojekt i byn Grand-Popo i Benin i Västafrika. Med på resan är också en grupp sociologer som följer med hur forskningsprojektet påverkar näromgivningen och männ