Facebook post by University of Helsinki

Särskilt äldre och lägre utbildade tvåspråkiga kvinnliga patienter har svårt att formulera sina hälsoproblem och förstå vårdanvisningar på finska. Patienter med svenska som modersmål är även mindre nöjda med vården när de besökte läkare som talade finska.
Bättre resultat uppnås inom hälso- och sjukvården om personalen talar patientens modersmål | Helsingfors universitet l.facebook.com

Enligt en doktorsavhandling hade särskilt äldre och lägre utbildade tvåspråkiga kvinnliga patienter svårt att formulera sina hälsoproblem och förstå vårdanvisningar på finska.