Facebook post by University of Helsinki

Suomessa on todennäköisesti harjoitettu karjataloutta jo yli 4000 vuotta sitten. Tutkijat tunnistivat kivikautisen vuohen fossiloituneista karvoista, jotka olivat peräisin arkeologisesta maanäytteestä Kauhavalta. Kyseessä on vanhin Suomesta löydetty eläinkarva.
Kivikautinen vuohi tunnistettiin arkeologisesta maanäytteestä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kauhavalaisesta 1930-luvulla kaivetusta hautarakenteesta on tunnistettu yli 4000 vuotta sitten eläneen vuohen karvoja. Kyseessä on vanhin Suomesta löydetty eläinkarva. Suomen esihistorian näkökulmasta tutkimustulos vahvistaa oletusta nuorakeraamisen kulttuurin aikaan harjoitetusta karjataloude...