Facebook post by University of Helsinki

Vesilintujen määrät vähenevät varsinkin Etelä-Suomessa. Muun muassa isokoskelot, telkät, haapanat ja jaouhi- ja lapasorsat ovat huvenneet merkittävästi kolmessakymmenessä vuodessa. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/luontokato/vesilinnut-hupenevat-vanhoilta-laskentapaikoilta?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Vesilinnut hupenevat vanhoilta laskentapaikoilta | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Vesilintulaskennoissa on havaittu merkittäviä muutoksia lintujen määrissä 30 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Esimerkiksi punasotka on lähes kokonaan kadonnut seurantajärviltä, kun taas esimerkiksi sinisorsa ja laulujoutsen ovat runsastuneet.