Facebook post by University of Helsinki

4 092 nya studerande antogs till Helsing­fors universitet. Det betyder att av över 31 900 sökande i vårens gemensamma ansökan ungefär 13 % fick en studieplats. Grattis än en gång till våra nya studerande! Vi gör vårt bästa för att dina studier ska starta på ett smidigt sätt i höst! https://www.helsinki.fi/sv/nyheter/studier/var-attonde-sokande-antogs-till-helsingfors-universitet?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook
Var åttonde sökande antogs till Helsingfors universitet | Helsingfors universitet www.helsinki.fi

Nästan 32 000 ansökte om studieplats vid Helsingfors universitet. Av dem blev var åttonde antagen. De populäraste ansökningsmålen var juridik och psykologi. Över hälften av de nya studieplatserna fylldes på basis av betygsantagning och resten på basis av urvalsprov. Erfarenheterna från ...