Facebook post by University of Helsinki

Azorien saarilta Uralille ja Huippuvuorilta Kaukasukselle ulottuvalla alueella pesii lähes 600 lintulajia. Euroopan lintuatlaksen kokoaminen oli kansalaistieteen voimannäyte: työhön osallistui noin 120 000 lintuharrastajaa.
Euroopan lintuatlas kertoo linnuston muuttuneen 30 vuoden aikana | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Euroopan linnustonseuranta on julkaissut Euroopan toisen pesimälintuatlaksen. Euroopassa pesii lähes 600 lintulajia.