Facebook post by University of Helsinki

Etsin ihmisiä yhdistäviä, en erottavia tekijöitä, koska se auttaa toisen ymmärtämisessä, sanoo parisuhdeneuvoja Marianna Stolbow. Helsingin yliopiston alumni näkee työssään yhteyden historianopintoihinsa. Syy–seuraussuhteiden etsiminen on tärkeää myös parisuhdetyössä.
”Kun ymmärtää omaa historiaansa, ymmärtää myös tunnereaktioitaan” | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Marianne Stolbow lähti asiantuntijaksi tv-ohjelmaan voidakseen puhua ihmissuhteista suurelle yleisölle.