Facebook post by University of Helsinki

Kääk! Aki Hyyppä on toiminut Aku Ankan päätoimittajana 10 vuotta. Hänen opinto- ja urapolkuaan leimaavat luova harhailu, tiedon kerääminen ja lukeminen – humanismin ydintä kaikki. Hyyppä on humanistisen tiedekunnan Vuoden alumni. Onnea! 💐
Vuoden alumni, päätoimittaja Aki Hyyppä: ”Aku Ankka tuo iloa ja kannustaa kehittämään omaa ajattelua” | Helsingin yliopisto l.facebook.com

Humanistisen tiedekunnan Vuoden alumniksi valittu Aki Hyyppä on toiminut Aku Ankan päätoimittajana 10 vuotta.