Facebook post by University of Helsinki

Venäläinen juhtinahka oli 1700-luvun menestystuote, mutta sen kuljettaminen vei monta laivaa haaksirikkoon. Arkistot paljastavat, että rannikoiden asukkaat niin Suomessa kuin Virossakin pyrkivät hyötymään näistä epäonnisista laivoista.
Tut­ki­ja jäl­jit­tää juh­ti­nah­kaa ja haak­si­rik­ko­ja pit­kin Poh­jois-Eu­roop­paa | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Merihistorioitsija Mikko Huhtamiehen tutkimukset paljastavat venäläisen juhtinahan kulkureitit Pietarista Länsi-Eurooppaan ylellisyystuotteiksi.