Facebook post by University of Helsinki

Isäräyskillä on päävastuu muuton salaisuuksien opettamisesta poikasilleen. Yleensä muuton opettaminen on biologisen isän vastuulla, mutta yhdessä tapauksessa myös kasvatti-isä osallistui perehdyttämiseen. Poikaset pysyivät koko matkan ajan aikuisen lähellä. Ne onnettomat nuoret linnut, jotka menettivät yhteyden vanhempaansa, kuolivat. Tutkijoiden havainnot ovat tärkeitä kun tarkastellaan, miten räyskät ja muut muuttolinnut voivat selviytyä ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen laajan häviämisen edessä. Räyskillä tämä riippuu siitä, kuinka tehokkaasti tieto onnistuneista muuttoreiteistä ja pysähdyspaikoista välittyy sukupolvelta toiselle.
Lintuisät johtavat poikasensa Afrikkaan asti ensimmäisellä syysmuutolla www.helsinki.fi

Lintujen GPS-seurantatutkimus paljastaa, että maailman suurimmalla tiiralla, räyskällä, erityisesti koiraat vastaavat poikastensa johtamisesta perille talvehtimisalueelle Afrikkaan.