Facebook post by University of Helsinki

Hej alumn! Svara nu på karriäruppföljningsenkäten - varje svar är viktigt! Karriäruppföljningsenkäten skickades till alla som avlagt högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller barnträdgårdslärarexamen 2015 samt alla som avlagt doktorsexamen 2017. Informationen används för att utveckla utbildningen för de nuvarande studenternas och doktorandernas väl. Läs mera här: https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/undervisning-studier-vid-universitetet/3-1-goda-skal-att-svara-pa-karriaruppfoljningsenkaten?utm_medium=social_owned&utm_source=facebook