Facebook post by University of Helsinki

Suomen Pankin, Marttaliiton ja Takuusäätiön asiantuntijat kertoivat opettajaopiskelijoille näkökulmistaan talouteen. Yhteistyökurssin tarkoitus on tarjota tuleville opettajille lisäeväitä talousasioiden opettamiseen.
Mitä taloudesta pitäisi oppia koulussa? | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Kouluilla on lasten ja nuorten taloustiedon lisäämisessä keskeinen rooli. Helsingin yliopisto vastaa tarpeeseen lisäämällä taloustiedon opetusta tuleville opettajille.