Facebook post by University of Helsinki

EU:n tiukka tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan reilu vuosi sitten. Sen säännöksissä näkyy lobbaus. Lobbarit pystyivät vaikuttamaan erityisesti europarlamentaarikoiden ehdotuksiin, osoitetaan tuoreessa väitöskirjassa.
Lobbareiden kädenjälki näkyy EU:n tietosuoja-asetuksen säännöksissä | Helsingin yliopisto helsinki.fi

Väi­tös: EU:n tie­to­suo­ja­po­li­tiik­ka voi­mak­kaan lob­baa­mi­sen koh­tee­na