Facebook post by University of Helsinki

Energian tukipolitiikkamme on Euroopan mustinta. Uusiutuvan energian ja fossiilisten polttoaineiden tukien välillä on Suomessa Euroopan pahin epäsuhta. Ympäristölle haitalliset yritystuet sekä turpeen verokohtelu selittävät lukuja. Näistä on pyritty tuloksetta eroon jo pitkään.
Fossiilisia polttoaineita tuetaan Suomessa monin verroin enemmän kuin uusiutuvaa energiaa — tukipolitiikkamme on Euroopan mustinta | Helsingin yliopisto www.helsinki.fi

Aurinkovoima ansaitsisi tutkijan mielestä kunnon tuen, ja ympäristölle haitallisia yritystukia olisi pitkän jahkailun jälkeen lopulta karsittava.